אני רותם, ומאז השירות הצבאי אני פותר לאנשים בעיות עם טכנולוגיה.

הפייסבוק לא מוכן לפרסם לכם – אני אמצא את הבעיה.

רוצים ליצור אוטומציה שתייעל לכם את הזמן – יש לי פתרון.

רוצים שם אתר כמו שלכם – אפשר לסדר.

רוצים להרים קורס דיגיטלי – בוא נעשה את זה יחד.